Archive for the ‘Leden mededelingen’ Category

Enkele bemerkingen bij de derogaties 2010-2011

Tuesday, November 9th, 2010

 zie ook link KBKV op de website naar de derogaties

Het winterseizoen begon op 01 oktober en loopt tot 15 maart
Het zomerseizoen loopt dan van 16 maart tot 30 september.

Dit  ministerieel besluit houdt toch wel enkele veranderingen in.
Art. 5 : De uurregeling;
hier wordt dit jaar geen verschil gemaakt tussen het zomer- en het   winterseizoen. Er wordt enkel melding gemaakt van varen tussen zonsopgang en-ondergang.
Toch raden we U aan om in de zomer de ochtend- en avonduren te willen mijden. Dit  op duidelijke vraag van de dienst der visserij, met dewelke wij wensen op voet van een goede verstandhouding te kunnen werken.
Art. 7: maximum waterstanden op rivieren van de lijst 1B
Per administratieve vergissing (wordt volgend seizoen terug aangepast) heeft  men onze toelating geschapt om te varen bij hoge waterstanden. De maxima werden in het leven geroepen omwille van de verhuur, niet voor ons. Mocht je bij vloed gaan varen, zorg er dan zeker voor om in orde te zijn met je lidkaart en sticker.
Art. 9: bij elke eventuele controle moet elk lid
            -zijn lidkaart van het lopende kalenderjaar kunnen voorleggen
            -de driekleursticker op zijn boot hebben
            -zijn eigen identiteit kunnen bewijzen
            -elke discussie vermijden en bij voorkeur de franstalige versie van onze derogatie voorleggen

Voor wat de rivieren betreft:
De Rulles:  De instapplaats werd verplaatst
De Lesse: Ondanks de tekst in de derogatie gaan we de oude bekende instapplaats blijven gebruiken. De problemen houden in hoge mate verband met verkeersveiligheid . Dit argument wordt door sommigen gebruikt om te trachten ons de instap te verbieden.
Almache : minimumpeil (verplaatste peilschaal) werd vastgelegd op 30cm.
Hulle: de nieuwe peilschaal (pont Collin) wordt voortaan gebruikt
Bayehon: vanaf Longfaye. Totaal rijverbod op het bospad. Gezien de vele verperringen is een verkenning aangewezen.

 De zomerderogaties betreft volgende rivieren: Oostelijke en Westelijke Ourthe, de Wamme, de Warche, de Eau Rouge, de Vesder,Eau d’Heure.
Gelieve ook voor deze derogaties de minimum waterstanden en de individuele voorschriften met betrekking tot deze rivieren  te respecteren.

We wensen iedereen vele leuke afdalingen. Wees voorzichtig en bevaar nu en dan ook eens een andere derogatierivier.
Tot paddels
Guy Dachelet (FFC) :003223544177  guy.dachelet@skynet.be
Herman Struyf (NKV) : hermanstruyf@hotmail.com