U wenst lid te worden van EKC vzw?

Eerst en vooral wenst de Raad van Bestuur u te danken voor uw belangstelling om lid te worden onze vereniging. Om praktische redenen maken wij een duidelijk onderscheid tussen al dan niet in BelgiŽ wonende leden.

U woont in BelgiŽ:

U vult het toetredingsformulier onderaan deze pagina in en stuurt dit terug naar het secretariaat van de vereniging. Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur en na aanvaarding zullen uw gegevens - na ontvangst van de ledenbijdrage waaronder verzekeringsbijdrage - worden ingeschreven in de lijst van de effectieve leden.U heeft daarna dezelfde rechten en plichten als elk ander lid van de vzw, inclusief stemrecht op de algemene ledenvergadering. Op die manier kan u mee de werking van de vereniging bepalen. In de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is de verzekering voor de groepsactiviteiten, begrepen. Onder groepsactiviteiten worden verstaan alle activiteiten die door EKC vzw zelf worden ingericht.
Tevens bent u ook verzekerd tijdens de sportactiviteiten die u individueel of buiten het clubverband verricht.

U woont NIET in BelgiŽ en wenst louter te varen op de Belgische rivieren:

Het bestuur van onze vereniging gaat er van uit dat u in eerste instantie wenst aan te sluiten om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om op Belgische rivieren te varen.Vermoedelijk heeft u niet de betrachting om de structurele werking van de vereniging mede te bepalen en aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering.U vult het toetredingsformulier onderaan deze pagina in en stuurt dit terug naar het secretariaat van de vereniging. Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur en na aanvaarding zullen uw gegevens - na ontvangst van de ledenbijdrage waaronder verzekeringsbijdrage Ė worden ingeschreven in een apart register van toegetreden leden. U zult, net als ieder ander lid, op de hoogte gehouden worden van en kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Deze aansluiting volstaat om tijdens het winterseizoen, volgens de wetgeving van de Waalse gemeenschap, te kunnen varen op de rivieren in de Ardennen.

U woont NIET in BelgiŽ en wenst te varen op de Belgische rivieren en actief deel te nemen aan de werking van de vereniging:

U vult het toetredingsformulier onderaan deze pagina in en stuurt dit terug naar het secretariaat van de vereniging. Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur en na aanvaarding zullen uw gegevens - na ontvangst van de ledenbijdrage waaronder verzekeringsbijdrage - worden ingeschreven in de lijst van de effectieve leden.U heeft daarna dezelfde rechten en plichten als elk ander lid van de vzw, inclusief stemrecht op de algemene ledenvergadering. Op die manier kan u mee de werking van de vereniging bepalen. Om de verdere verenigingswerking veilig te stellen en vlot te kunnen werken binnen de vereniging, zullen alle niet in BelgiŽ wonende leden in eerste instantie worden ingeschreven in een apart register van toegetreden leden.Mocht u zich, ook als een niet in BelgiŽ wonend lid, toch persoonlijk wensen in te zetten voor onze vereniging, dan kunnen wij u, op uw eenvoudige schriftelijke vraag aan onze secretaris, schrabben van de lijst van de toegetreden leden en opnemen in de lijst van ďeffectieveĒ leden, waardoor u vanaf dat moment stemgerechtigd wordt op iedere volgende algemene ledenvergadering. De Belgische wetgever verplicht elke vzw een algemene ledenvergadering te organiseren, waarbij bepaalde aanwezigheidsquota vereist zijn om rechtsgeldig te kunnen werken.


Iedereen die lid wenst te worden van EKC vzw wordt gevraagd om het voorziene toetredingsformulier in te vullen.


Dit document is hier te downloaden